012931

Fərhad Baxşəliyev

Audit Komitəsinin sədri

Azərbaycan Dövlət Iqtisad Universitetinin “İnzibati idarəetmə” fakültəsini “İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsi” ixtisası üzrə Magistr dərəcəsi ilə bitirmişdir.