012931

Mahir Əhmədov

İdarə Heyətinin sədri

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “Ümumi iqtisadiyyat” fakültəsini “Maliyyə və Kredit” ixtisası üzrə Magistr dərəcəsi ilə bitirmişdir.