012931

Marina Mardovskaya

Audit Komitəsinin üzvü

Azərbaycan Dövlət İqtisad İnstitutunun “Mühasibat uçotu və təfərrüfat fəaliyyətinin təhlili” və həmçinin Milli Aviasiya Akademiyasının “İqtissadiyyət” fakültələrini bitirmişdir