012931

Həmkarlar İttifaqının ilk təşkilatına

Həmkarlar İttifaqının ilk təşkilatına cari hesabın açılması üçün aşağıdakı sənədlərin təqdim edilməsi tələb olunur: 

  1. Hesab açılması üçün ərizə;
  2. Həmkarlar İttifaqı ilk təşkilatının yaradılması haqqında üzv olduğu Həmkarlar İttifaqı birliyi tərəfindən təsdiq olunmuş qərar və ya qərardan çıxarış;
  3. Üzv olduğu Həmkarlar İttifaqı birliyinin notariat qaydasında təsdiq olunmuş nizamnaməsi;
  4. Notariat qaydasında təsdiq olunmuş imza və möhür numunələri vərəqəsi-2 nüsxədə;
  5. Imza nümunələrində təsdiq edilmiş şəxslərin vəzifəyə təyin olunması barədə daxili əmrin nüsxəsi; (orqinal möhürlə və əsli ilə düzdür qeyd olunmalıdır)
  6. Səlahiyyətli şəxslərin şəxsiyyəti təsdiq edən sənədlərin sürəti