012931

Maliyyə Hesabatları

121.82 KBPDF
Kredit Riski 2015
24.47 KBXLSX
Kredit Riski 2016
187.12 KBPDF
Valyuta Mövqeyi 30.09.2016
125.02 KBPDF
Balans Hesabatı 2016
97.82 KBPDF
Bank Kapitalının Adekvatlığı 2016
343.04 KBPDF
Bank Kapitalının Adekvatlığı 2017
446.95 KBPDF
Balans Hesabatı 2017
242.10 KBPDF
Mənfəət və Zərər Haqqında Hesabat 2017
125.24 KBPDF
Valyuta Mövqeyi 30.06.2017
123.47 KBPDF
Balans 30.09.2017
52.97 KBPDF
Valyuta Mövqeyi 30.09.2017
133.23 KBPDF
Mənfəət və Zərər Haqqında Hesabat 30.09.2017
97.78 KBPDF
Bank Kapitalının Adekvatlığı 30.09.2017
125.03 KBPDF
Balans Hesabatı 31.12.2017
53.75 KBPDF
Valyuta Mövqeyi 31.12.2017
98.09 KBPDF
Adekvatlıq 31.12.2017
135.62 KBPDF
Gəlir və Xərc 31.12.2017
75.04 KBPDF
Pul Vəsaitlərinin Hərəkəti Haqqında Hesbat 31.12.2017
87.60 KBPDF
Maliyyə Vəziyyəti Haqda Hesabat 31.12.2017
90.46 KBPDF
Kapital Dəyişikliyi 31.12.2017
84.93 KBPDF
Adekvatlıq 31.03.2018
52.19 KBPDF
AVM 31.03.2018
74.02 KBPDF
Pul Vəsaitlərin Hərəkəti Haqda Hesabat 31.03.2018
83.06 KBPDF
Kapital Dəyişiklikləri Haqda Hesabat 31.03.2018
100.48 KBPDF
Maliyyə Vəziyyəti Haqda Hesabat 31.03.2018
104.22 KBPDF
Məcmu Gəlir Haqda Hesabat 31.03.2018
137.45 KBPDF
Pul Vəsaitlərin Hərəkəti Haqda Hesabat 30.06.2018
319.78 KBPDF
Adekvatlıq 30.06.2018
425.01 KBPDF
Maliyyə Vəziyyəti Haqda Hesabat 30.06.2018
285.87 KBPDF
Kapital Dəyişiklikləri Haqda Hesabat 30.06.2018
220.82 KBPDF
Məcmu Gəlir Haqda Hesabat 30.06.2018
125.51 KBPDF
Açıq Valyuta Mövqeyi 30.06.2018
433.46 KBPDF
Maliyyə Vəziyyəti Haqda Hesabat 30.09.2018
289.91 KBPDF
Kapital Dəyişiklikləri Haqda Hesabat 30.09.2018
222.74 KBPDF
Məcmu Gəlir Haqda Hesabat 30.09.2018
136.08 KBPDF
Pul Vəsaitlərinin Hərəkəti Haqqında Hesabat 30.09.2018
336.85 KBPDF
Adekvatlıq 30.09.2018
18.28 KBDOCX
Adekvatlıq 30.09.2018
283.43 KBPDF
Kapital Dəyişiklikləri Haqqında Hesabat 31.12.2018
426.22 KBPDF
Maliyyə Vəziyyəti Haqqında Hesabat 31.12.2018
222.49 KBPDF
Məcmu Gəlir Haqqında Hesabat 31.12.2018
325.78 KBPDF
Adekvatlıq 31.12.2018
136.13 KBPDF
Pul Vəsaitlərinin Hərəkəti Haqqında Hesabat 31.12.2018
230.63 KBPDF
Kapital Dəyişiklikləri haqqında Hesabat 31.03.2019
274.83 KBPDF
Adekvatlıq 31.03.2019
468.76 KBPDF
Maliyyə Vəziyyəti haqqında Hesabat 31.03.2019
254.79 KBPDF
Məcmu Gəlir haqqında Hesabat 31.03.2019
130.02 KBPDF
Pul Vəsaitlərinin Hərəkəti haqqında Hesabat 31.03.2019
Hörmətli istifadəçi

Azərbaycan Respublikasında fiziki şəxslərin problemli kreditlərinin həlli ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanına uyğun olaraq, fiziki şəxslərin xarici valyutada əsas kredit borclarının devalvasiya ilə bağlı manatla artmış hissəsi ilə əlaqədar Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası tərəfindən hazırlanmış güzəşt kalkulyatoru

Kalkulyatora daxil olSayta davam et