Tariflər

Əməliyyatın növü

Milli valyuta

Xarici valyuta

Qarantiya əməliyyatları: 

 

 

Qarantiyanın açılması

100-200 AZN

100-200 USD/EUR

Qarantiya məbləğinin artırılması
(artırılan məbləğə hesablanır)         

Min

0,15% 

100 AZN

 0,15%                             

100 USD/EUR

Qarantiyanın avizo olunması
Min

0,1%
100 AZN

0,1%
100 USD/EUR

Qarantiya üzrə təqdim olunmuş
sənədlərin qəbulu və yoxlanılması

50 AZN

50 USD/EUR

Qarantiya üzrə ödəniş
Min

0,2%
200 AZN

0,2%
200 USD/EUR

Qarantiyanın ləğvi

100 AZN

100 USD/EUR

Qarantiya şərtlərinin dəyişdirilməsi

100 AZN

100 USD/EUR

Qarantiyanın Bank tərəfindən təsdiqi
və ya kontr-qarantiya üzrə qarantiyanın açılması

0,3%
100 AZN

0,3%
100 USD/EUR

Təminatsız qarantiyanın açılması
üçün Bankın kredit xətti üzrə faiz dərəcəsi

razılaşmaya əsasən

razılaşmaya əsasən

 Qeyd: Digər bankların haqları müştəridən əlavə tutulur

Sənədli akkreditiv əməliyyatları:

 

 

Akkreditivin açılması:
-1 000 000 Abş dollarınadək           

Min                                                 

Max
                                                                

-1 000 000 Abş dollardan çox

0,2%

 

80 AZN                   

300 AZN

 

razılaşmaya əsasən

0,2%

 

80 USD/EUR                       

300 USD/EUR

 

Akkreditivin avizo edilməsi
Min

0,1%
100 AZN

0,1%
100 USD/EUR

Akkreditivin təsdiqi

razılaşmaya əsasən

-

Akkreditivin məbləğinin artırılması
və bu haqda avizo edilməsi
Min

0,15%
100 AZN

0,15%
100 USD/EUR

Qeyd: Artırılmış məbləğdən

Akkreditiv üzrə ödəniş
Min
Max

0,2%
100 AZN
500 AZN

0,2%
100 USD/EUR
500 USD/EUR

Sənədlərin qəbulu, yoxlanılması və
göndərilməsi
Min
Max

0,15%
100 AZN
500 AZN

0,15%
100 USD/EUR
500 USD/EUR

Şərtlərin dəyişməsinin avizo edilməsi
ya akkreditivin şərtlərinin dəyişməsi
(artırılma istisna olmaqla)

150 AZN

150 USD/EUR

Akkreditivin ləğv edilməsi

200 AZN

200 USD/EUR

Təminatsız akkreditivin açılması
üçün Bankın kredit xətti üzrə faiz dərəcəsi

razılaşmaya əsasən

-

 Qeyd: Digər bankların haqları müştəridən əlavə tutulur

Sənədli əməliyyatlarla bağlı poçt


 

50 AZN

-

Hörmətli istifadəçi

Azərbaycan Respublikasında fiziki şəxslərin problemli kreditlərinin həlli ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanına uyğun olaraq, fiziki şəxslərin xarici valyutada əsas kredit borclarının devalvasiya ilə bağlı manatla artmış hissəsi ilə əlaqədar Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası tərəfindən hazırlanmış güzəşt kalkulyatoru

Kalkulyatora daxil olSayta davam et