Maliyyə Hesabatları

121.82 KBPDF
Kredit Riski 2015
24.47 KBXLSX
Kredit Riski 2016
187.12 KBPDF
Valyuta Mövqeyi 30.09.2016
125.02 KBPDF
Balans Hesabatı 2016
97.82 KBPDF
Bank Kapitalının Adekvatlığı 2016
446.95 KBPDF
Balans Hesabatı 2017
242.10 KBPDF
Mənfəət və Zərər Haqqında Hesabat 2017
125.24 KBPDF
Valyuta Mövqeyi 30.06.2017
123.47 KBPDF
Balans 30.09.2017
52.97 KBPDF
Valyuta Mövqeyi 30.09.2017
133.23 KBPDF
Mənfəət və Zərər Haqqında Hesabat 30.09.2017
125.03 KBPDF
Balans Hesabatı 31.12.2017
53.75 KBPDF
Valyuta Mövqeyi 31.12.2017
135.62 KBPDF
Gəlir və Xərc 31.12.2017
75.04 KBPDF
Pul Vəsaitlərinin Hərəkəti Haqqında Hesbat 31.12.2017
87.60 KBPDF
Maliyyə Vəziyyəti Haqda Hesabat 31.12.2017
90.46 KBPDF
Kapital Dəyişikliyi 31.12.2017
52.19 KBPDF
AVM 31.03.2018
74.02 KBPDF
Pul Vəsaitlərin Hərəkəti Haqda Hesabat 31.03.2018
83.06 KBPDF
Kapital Dəyişiklikləri Haqda Hesabat 31.03.2018
100.48 KBPDF
Maliyyə Vəziyyəti Haqda Hesabat 31.03.2018
104.22 KBPDF
Məcmu Gəlir Haqda Hesabat 31.03.2018
137.45 KBPDF
Pul Vəsaitlərin Hərəkəti Haqda Hesabat 30.06.2018
425.01 KBPDF
Maliyyə Vəziyyəti Haqda Hesabat 30.06.2018
285.87 KBPDF
Kapital Dəyişiklikləri Haqda Hesabat 30.06.2018
220.82 KBPDF
Məcmu Gəlir Haqda Hesabat 30.06.2018
433.46 KBPDF
Maliyyə Vəziyyəti Haqda Hesabat 30.09.2018
289.91 KBPDF
Kapital Dəyişiklikləri Haqda Hesabat 30.09.2018
222.74 KBPDF
Məcmu Gəlir Haqda Hesabat 30.09.2018
136.08 KBPDF
Pul Vəsaitlərinin Hərəkəti Haqqında Hesabat 30.09.2018
283.43 KBPDF
Kapital Dəyişiklikləri Haqqında Hesabat 31.12.2018
426.22 KBPDF
Maliyyə Vəziyyəti Haqqında Hesabat 31.12.2018
222.49 KBPDF
Məcmu Gəlir Haqqında Hesabat 31.12.2018
136.13 KBPDF
Pul Vəsaitlərinin Hərəkəti Haqqında Hesabat 31.12.2018
230.63 KBPDF
Kapital Dəyişiklikləri haqqında Hesabat 31.03.2019
468.76 KBPDF
Maliyyə Vəziyyəti haqqında Hesabat 31.03.2019
254.79 KBPDF
Məcmu Gəlir haqqında Hesabat 31.03.2019
130.02 KBPDF
Pul Vəsaitlərinin Hərəkəti haqqında Hesabat 31.03.2019
198.20 KBPDF
Valyuta Mövqeyi I rüb 2019 (yerləşdirmə tarixi 16.05.2019)
382.57 KBPDF
Aktivlərin və öhdəliklərin ödəniş müddətlərinin bölgüsü I rüb 2019 (yerləşdirmə tarixi 16.05.2019)
336.60 KBPDF
Adekvatlıq I rüb 2016 (yerləşdirmə tarixi 16.05.2019)
334.19 KBPDF
Adekvatlıq II rüb 2016 (yerləşdirmə tarixi 16.05.2019)
331.29 KBPDF
Adekvatlıq III rüb 2016 (yerləşdirmə tarixi 16.05.2019)
333.26 KBPDF
Adekvatlıq IV rüb 2016 (yerləşdirmə tarixi 16.05.2019)
335.89 KBPDF
Adekvatlıq I rüb 2017 (yerləşdirmə tarixi 16.05.2019)
335.11 KBPDF
Adekvatlıq II rüb 2017 (yerləşdirmə tarixi 16.05.2019)
337.62 KBPDF
Adekvatlıq III rüb 2017 (yerləşdirmə tarixi 16.05.2019)
337.49 KBPDF
Adekvatlıq IV rüb 2017 (yerləşdirmə tarixi 16.05.2019)
338.11 KBPDF
Adekvatlıq I rüb 2018 (yerləşdirmə tarixi 16.05.2019)
337.31 KBPDF
Adekvatlıq II rüb 2018 (yerləşdirmə tarixi 16.05.2019)
336.53 KBPDF
Adekvatlıq III rüb 2018 (yerləşdirmə tarixi 16.05.2019)
337.49 KBPDF
Adekvatlıq IV rüb 2018 (yerləşdirmə tarixi 16.05.2019)
339.70 KBPDF
Adekvatlıq I rüb 2019 (yerləşdirmə tarixi 16.05.2019)
369.64 KBPDF
Digər hesabatlar I rüb 2019 (yerləşdirmə tarixi 24.05.2019)
241.48 KBPDF
Adekvatlıq II rüb 2019 (yerləşdirmə tarixi 23.07.2019)
191.96 KBPDF
Valyuta Mövqeyi (yerləşdirmə tarixi 23.07.2019)
145.71 KBPDF
Pul Vəsaitlərinin Hərəkəti Haqqında Hesabat (yerləşdirmə tarixi 23.07.2019)
328.02 KBPDF
Digər hesabatlar II rüb 2019 (yerləşdirmə tarixi 23.07.2019)
245.30 KBPDF
Kapital Dəyişiklikləri Haqqında Hesabat (yerləşdirmə tarixi 23.07.2019)
428.47 KBPDF
Maliyyə Vəziyyəti Haqda Hesabat (yerləşdirmə tarixi 23.07.2019)
232.16 KBPDF
Məcmu Gəlir Haqda Hesabat (yerləşdirmə tarixi 23.07.2019)
398.08 KBPDF
Ödəniş Müddətlərinin Bölgüsü (yerləşdirmə tarixi 23.07.2019)
192.29 KBPDF
Valyuta Mövqeyi (yerləşdirmə tarixi 16.10.2019)
241.77 KBPDF
Adekvatlıq III rüb 2019 (yerləşdirmə tarixi 16.10.2019)
326.46 KBPDF
Digər hesabatlar III rüb 2019 (yerləşdirmə tarixi 16.10.2019)
244.89 KBPDF
Kapital Dəyişiklikləri Haqqında Hesabat (yerləşdirmə tarixi 16.10.2019)
428.22 KBPDF
Maliyyə Vəziyyəti Haqda Hesabat (yerləşdirmə tarixi 16.10.2019)
231.87 KBPDF
Məcmu Gəlir Haqda Hesabat (yerləşdirmə tarixi 16.10.2019)
397.88 KBPDF
Ödəniş Müddətlərinin Bölgüsü (yerləşdirmə tarixi 16.10.2019)
145.73 KBPDF
Pul Vəsaitlərinin Hərəkəti Haqqında Hesabat (yerləşdirmə tarixi 16.10.2019)
280.27 KBPDF
Kredit Riski (yerləşdirmə tarixi 30.09.2019)
228.47 KBPDF
Faiz Riski (yerləşdirmə tarixi 30.09.2019)
362.11 KBPDF
Valyuta Riski (yerləşdirmə tarixi 30.09.2019)
132.71 KBPDF
Faiz Riski (yerləşdirmə tarixi 31.01.2020)
247.95 KBPDF
Kapital Dəyişiklikləri Haqqında Hesabat (yerləşdirmə tarixi 31.01.2020)
265.62 KBPDF
Kapital Strukturu və Adekvatlıq Haqqında Hesabat (yerləşdirmə tarixi 31.01.2020)
140.68 KBPDF
Kredit Riski (yerləşdirmə tarixi 31.01.2020)
150.18 KBPDF
Likvidlik Riski (yerləşdirmə tarixi 31.01.2020)
168.18 KBPDF
Maliyyə Vəziyyəti Haqda Hesabat (yerləşdirmə tarixi 31.01.2020)
162.51 KBPDF
Məfəət və Zərər Haqqında Hesabat (yerləşdirmə tarixi 31.01.2020)
171.42 KBPDF
Pul Vəsaitlərinin Hərəkəti Haqqında Hesabat (yerləşdirmə tarixi 31.01.2020)
169.45 KBPDF
Valyuta Riski (yerləşdirmə tarixi 31.01.2020)
145.64 KBPDF
Kredit Riski (yerləşdirmə tarixi 27.04.2020)
133.10 KBPDF
Faiz Riski (yerləşdirmə tarixi 27.04.2020)
170.23 KBPDF
Valyuta Riski (yerləşdirmə tarixi 27.04.2020)
146.31 KBPDF
Kapital Dəyişiklikləri Haqqında Hesabat (yerləşdirmə tarixi 27.04.2020)
188.44 KBPDF
Kapital Strukturu və Adekvatlıq Haqqında Hesabat (yerləşdirmə tarixi 27.04.2020)
150.23 KBPDF
Likvidlik Riski (yerləşdirmə tarixi 27.04.2020)
164.44 KBPDF
Maliyyə Vəziyyəti Haqda Hesabat (yerləşdirmə tarixi 27.04.2020)
161.74 KBPDF
Məfəət və Zərər Haqqında Hesabat (yerləşdirmə tarixi 27.04.2020)
154.99 KBPDF
Pul Vəsaitlərinin Hərəkəti Haqqında Hesabat (yerləşdirmə tarixi 27.04.2020)
157.12 KBPDF
Pul Vəsaitlərinin Hərəkəti Haqqında Hesabat (yerləşdirmə tarixi 24.07.2020)
162.31 KBPDF
Məfəət və Zərər Haqqında Hesabat (yerləşdirmə tarixi 24.07.2020)
164.55 KBPDF
Maliyyə Vəziyyəti Haqqında Hesabat (yerləşdirmə tarixi 24.07.2020)
150.82 KBPDF
Likvidlik Riski (yerləşdirmə tarixi 24.07.2020)
189.42 KBPDF
Kapital Strukturu və Adekvatlıq Haqqında Hesabat (yerləşdirmə tarixi 24.07.2020)
146.06 KBPDF
Kapital Dəyişiklikləri Haqqında Hesabat (yerləşdirmə tarixi 24.07.2020)
145.54 KBPDF
Kredit Riski (yerləşdirmə tarixi 24.07.2020)
132.89 KBPDF
Faiz Riski (yerləşdirmə tarixi 24.07.2020)
170.58 KBPDF
Valyuta Riski (yerləşdirmə tarixi 24.07.2020)
154.14 KBPDF
Valyuta Riski (yerləşdirmə tarixi 26.10.2020)
132.77 KBPDF
Faiz Riski (yerləşdirmə tarixi 26.10.2020)
145.79 KBPDF
Kredit Riski (yerləşdirmə tarixi 26.10.2020)
146.56 KBPDF
Kapital Dəyişiklikləri Haqqında Hesabat (yerləşdirmə tarixi 26.10.2020)
188.58 KBPDF
Kapital Strukturu və Adekvatlıq Haqqında Hesabat (yerləşdirmə tarixi 26.10.2020)
151.59 KBPDF
Likvidlik Riski (yerləşdirmə tarixi 26.10.2020)
164.67 KBPDF
Maliyyə Vəziyyəti Haqqında Hesabat (yerləşdirmə tarixi 26.10.2020)
161.87 KBPDF
Məfəət və Zərər Haqqında Hesabat (yerləşdirmə tarixi 26.10.2020)
157.23 KBPDF
Pul Vəsaitlərinin Hərəkəti Haqqında Hesabat (yerləşdirmə tarixi 26.10.2020)
157.58 KBPDF
Pul Vəsaitlərinin Hərəkəti Haqqında Hesabat (yerləşdirmə tarixi 25.01.2021)
152.36 KBPDF
Məfəət və Zərər Haqqında Hesabat (yerləşdirmə tarixi 25.01.2021)
151.79 KBPDF
Maliyyə Vəziyyəti Haqqında Hesabat (yerləşdirmə tarixi 25.01.2021)
150.71 KBPDF
Likvidlik Riski (yerləşdirmə tarixi 25.01.2021)
319.17 KBPDF
Kapital Strukturu və Adekvatlıq Haqqında Hesabat (yerləşdirmə tarixi 25.01.2021)
193.33 KBPDF
Kapital Dəyişiklikləri Haqqında Hesabat (yerləşdirmə tarixi 25.01.2021)
145.75 KBPDF
Kredit Riski (yerləşdirmə tarixi 25.01.2021)
128.35 KBPDF
Faiz Riski (yerləşdirmə tarixi 25.01.2021)
153.86 KBPDF
Valyuta Riski (yerləşdirmə tarixi 25.01.2021)
154.13 KBPDF
Valyuta Riski (yerləşdirmə tarixi 22.04.2021)
128.80 KBPDF
Faiz Riski (yerləşdirmə tarixi 22.04.2021)
145.93 KBPDF
Kredit Riski (yerləşdirmə tarixi 22.04.2021)
193.27 KBPDF
Kapital Dəyişiklikləri Haqqında Hesabat (yerləşdirmə tarixi 22.04.2021)
318.81 KBPDF
Kapital Strukturu və Adekvatlıq Haqqında Hesabat (yerləşdirmə tarixi 22.04.2021)
150.34 KBPDF
Likvidlik Riski (yerləşdirmə tarixi 22.04.2021)
151.96 KBPDF
Maliyyə Vəziyyəti Haqqında Hesabat (yerləşdirmə tarixi 22.04.2021)
152.42 KBPDF
Mənfəət və Zərər Haqqında Hesabat (yerləşdirmə tarixi 22.04.2021)
157.33 KBPDF
Pul Vəsaitlərinin Hərəkəti Haqqında Hesabat (yerləşdirmə tarixi 22.04.2021)
158.12 KBPDF
Pul Vəsaitlərinin Hərəkəti Haqqında Hesabat (yerləşdirmə tarixi 27.07.2021)
152.38 KBPDF
Mənfəət və Zərər Haqqında Hesabat (yerləşdirmə tarixi 27.07.2021)
151.80 KBPDF
Maliyyə Vəziyyəti Haqqında Hesabat (yerləşdirmə tarixi 27.07.2021)
149.79 KBPDF
Likvidlik Riski (yerləşdirmə tarixi 27.07.2021)
319.19 KBPDF
Kapital Strukturu və Adekvatlıq Haqqında Hesabat (yerləşdirmə tarixi 27.07.2021)
193.41 KBPDF
Kapital Dəyişiklikləri Haqqında Hesabat (yerləşdirmə tarixi 27.07.2021)
144.34 KBPDF
Kredit Riski (yerləşdirmə tarixi 27.07.2021)
128.52 KBPDF
Faiz Riski (yerləşdirmə tarixi 27.07.2021)
153.82 KBPDF
Valyuta Riski (yerləşdirmə tarixi 27.07.2021)
153.86 KBPDF
Valyuta Riski (yerləşdirmə tarixi 21.10.2021)
128.64 KBPDF
Faiz Riski (yerləşdirmə tarixi 21.10.2021)
145.14 KBPDF
Kredit Riski (yerləşdirmə tarixi 21.10.2021)
314.72 KBPDF
Kapital Strukturu və Adekvatlıq Haqqında Hesabat (yerləşdirmə tarixi 21.10.2021)
150.36 KBPDF
Likvidlik Riski (yerləşdirmə tarixi 21.10.2021)
151.97 KBPDF
Maliyyə Vəziyyəti Haqqında Hesabat (yerləşdirmə tarixi 21.10.2021)
152.47 KBPDF
Məfəət və Zərər Haqqında Hesabat (yerləşdirmə tarixi 21.10.2021)
158.22 KBPDF
Pul Vəsaitlərinin Hərəkəti Haqqında Hesabat (yerləşdirmə tarixi 21.10.2021)
193.30 KBPDF
Kapital Dəyişiklikləri Haqqında Hesabat (yerləşdirmə tarixi 21.10.2021)
193.23 KBPDF
Kapital Dəyişiklikləri Haqqında Hesabat (yerləşdirmə tarixi 26.01.2022)
158.04 KBPDF
Pul Vəsaitlərinin Hərəkəti Haqqında Hesabat (yerləşdirmə tarixi 26.01.2022)
152.47 KBPDF
Məfəət və Zərər Haqqında Hesabat (yerləşdirmə tarixi 26.01.2022)
151.97 KBPDF
Maliyyə Vəziyyəti Haqqında Hesabat (yerləşdirmə tarixi 26.01.2022)
150.39 KBPDF
Likvidlik Riski (yerləşdirmə tarixi 26.01.2022)
314.72 KBPDF
Kapital Strukturu və Adekvatlıq Haqqında Hesabat (yerləşdirmə tarixi 26.01.2022)
145.17 KBPDF
Kredit Riski (yerləşdirmə tarixi 26.01.2022)
128.89 KBPDF
Faiz Riski (yerləşdirmə tarixi 26.01.2022)
153.86 KBPDF
Valyuta Riski (yerləşdirmə tarixi 26.01.2022)
59.65 KBXLSX
Digər məlumatlar (yerləşdirmə tarixi 26.01.2022)
219.47 KBPDF
Valyuta Riski (yerləşdirmə tarixi 22.04.2022)
186.92 KBPDF
Faiz Riski (yerləşdirmə tarixi 22.04.2022)
213.79 KBPDF
Kredit Riski (yerləşdirmə tarixi 22.04.2022)
468.35 KBPDF
Kapital Strukturu və Adekvatlıq Haqqında Hesabat (yerləşdirmə tarixi 22.04.2022)
214.63 KBPDF
Likvidlik Riski (yerləşdirmə tarixi 22.04.2022)
218.27 KBPDF
Maliyyə Vəziyyəti Haqqında Hesabat (yerləşdirmə tarixi 22.04.2022)
221.08 KBPDF
Məfəət və Zərər Haqqında Hesabat (yerləşdirmə tarixi 22.04.2022)
225.30 KBPDF
Pul Vəsaitlərinin Hərəkəti Haqqında Hesabat (yerləşdirmə tarixi 22.04.2022)
288.41 KBPDF
Kapital Dəyişiklikləri Haqqında Hesabat (yerləşdirmə tarixi 22.04.2022)
279.16 KBPDF
Kapital Dəyişiklikləri Haqqında Hesabat (yerləşdirmə tarixi 22.07.2022)
225.29 KBPDF
Pul Vəsaitlərinin Hərəkəti Haqqında Hesabat (yerləşdirmə tarixi 22.07.2022)
221.13 KBPDF
Məfəət və Zərər Haqqında Hesabat (yerləşdirmə tarixi 22.07.2022)
218.59 KBPDF
Maliyyə Vəziyyəti Haqqında Hesabat (yerləşdirmə tarixi 22.07.2022)
215.35 KBPDF
Likvidlik Riski (yerləşdirmə tarixi 22.07.2022)
468.99 KBPDF
Kapital Strukturu və Adekvatlıq Haqqında Hesabat (yerləşdirmə tarixi 22.07.2022)
213.53 KBPDF
Kredit Riski (yerləşdirmə tarixi 22.07.2022)
186.54 KBPDF
Faiz Riski (yerləşdirmə tarixi 22.07.2022)
219.37 KBPDF
Valyuta Riski (yerləşdirmə tarixi 22.07.2022)
219.08 KBPDF
Valyuta Riski (yerləşdirmə tarixi 24.10.2022)
186.48 KBPDF
Faiz Riski (yerləşdirmə tarixi 24.10.2022)
213.00 KBPDF
Kredit Riski (yerləşdirmə tarixi 24.10.2022)
269.94 KBPDF
Kapital Strukturu və Adekvatlıq Haqqında Hesabat (yerləşdirmə tarixi 24.10.2022)
214.47 KBPDF
Likvidlik Riski (yerləşdirmə tarixi 24.10.2022)
218.59 KBPDF
Maliyyə Vəziyyəti Haqqında Hesabat (yerləşdirmə tarixi 24.10.2022)
221.13 KBPDF
Məfəət və Zərər Haqqında Hesabat (yerləşdirmə tarixi 24.10.2022)
224.67 KBPDF
Pul Vəsaitlərinin Hərəkəti Haqqında Hesabat (yerləşdirmə tarixi 24.10.2022)
279.57 KBPDF
Kapital Dəyişiklikləri Haqqında Hesabat (yerləşdirmə tarixi 24.10.2022)
282.27 KBPDF
Kapital Dəyişiklikləri Haqqında Hesabat (yerləşdirmə tarixi 25.01.2023)
225.17 KBPDF
Pul Vəsaitlərinin Hərəkəti Haqqında Hesabat (yerləşdirmə tarixi 25.01.2023)
221.15 KBPDF
Məfəət və Zərər Haqqında Hesabat (yerləşdirmə tarixi 25.01.2023)
218.97 KBPDF
Maliyyə Vəziyyəti Haqqında Hesabat (yerləşdirmə tarixi 25.01.2023)
214.68 KBPDF
Likvidlik Riski (yerləşdirmə tarixi 25.01.2023)
270.43 KBPDF
Kapital Strukturu və Adekvatlıq Haqqında Hesabat (yerləşdirmə tarixi 25.01.2023)
219.21 KBPDF
Valyuta Riski (yerləşdirmə tarixi 25.01.2023)
212.48 KBPDF
Kredit Riski (yerləşdirmə tarixi 25.01.2023)
336.33 KBXLSX
Digər məlumatlar (yerləşdirmə tarixi 25.01.2023)
187.34 KBPDF
Faiz Riski (yerləşdirmə tarixi 25.01.2023)
Hörmətli istifadəçi

Azərbaycan Respublikasında fiziki şəxslərin problemli kreditlərinin həlli ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanına uyğun olaraq, fiziki şəxslərin xarici valyutada əsas kredit borclarının devalvasiya ilə bağlı manatla artmış hissəsi ilə əlaqədar Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası tərəfindən hazırlanmış güzəşt kalkulyatoru

Kalkulyatora daxil olSayta davam et

Approve your information

Type of Card

MasterCard Gold Miles

Card currency

AZN

Card term

2 years

Order type

Usual

Member of Azal Miles program ( if have )

1345673

Take in branch

Head office (Hasan Əliyev st.131A)

Name

Javid

Surname

Guseinov

Patronymic

Samir

Gender

Male

Personal code (You will need it for identification)

1345673

Registration address

13 OGLETHORPE ROAD, , CAMEX LLC / A163050

Workplace

Premium Bank

Position

Manager

Source of income

1000 AZN

Mobile number

+994 70 400 20 45