Maliyyə Hesabatları

217.64 KBPDF
Məfəət və Zərər Haqqında Hesabat (yerləşdirmə tarixi 12.07.2024)
215.98 KBPDF
Maliyyə Vəziyyəti Haqqında Hesabat (yerləşdirmə tarixi 12.07.2024)
58.17 KBXLSX
Digər məlumatlar (yerləşdirmə tarixi 12.07.2024)
533.27 KBPDF
Kapital Dəyişiklikləri Haqqında Hesabat (yerləşdirmə tarixi 12.07.2024)
185.67 KBPDF
Faiz Riski (yerləşdirmə tarixi 12.07.2024)
270.28 KBPDF
Kapital Strukturunda Dəyişikliklər Haqqında Hesabat (yerləşdirmə tarixi 12.07.2024)
211.09 KBPDF
Kredit Riski (yerləşdirmə tarixi 12.07.2024)
210.06 KBPDF
Likvidlik Riski (yerləşdirmə tarixi 12.07.2024)
777.80 KBPDF
Ödəniş Müddətlərinin Bölgüsü Haqqında Hesabat (yerləşdirmə tarixi 12.07.2024)
225.19 KBPDF
Pul Vəsaitlərinin Hərəkəti Haqqında Hesabat (yerləşdirmə tarixi 12.07.2024)
219.27 KBPDF
Valyuta Riski (yerləşdirmə tarixi 12.07.2024)
58.23 KBXLSX
Digər məlumatlar (yerləşdirmə tarixi 16.04.2024)
220.21 KBPDF
Valyuta Riski (yerləşdirmə tarixi 16.04.2024)
225.08 KBPDF
Pul Vəsaitlərinin Hərəkəti Haqqında Hesabat (yerləşdirmə tarixi 16.04.2024)
775.81 KBPDF
Ödəniş Müddətlərinin Bölgüsü Haqqında Hesabat (yerləşdirmə tarixi 16.04.2024)
217.49 KBPDF
Məfəət və Zərər Haqqında Hesabat (yerləşdirmə tarixi 16.04.2024)
215.85 KBPDF
Maliyyə Vəziyyəti Haqqında Hesabat (yerləşdirmə tarixi 16.04.2024)
211.39 KBPDF
Likvidlik Riski (yerləşdirmə tarixi 16.04.2024)
214.40 KBPDF
Kredit Riski (yerləşdirmə tarixi 16.04.2024)
271.06 KBPDF
Kapital Strukturunda Dəyişikliklər Haqqında Hesabat (yerləşdirmə tarixi 16.04.2024)
534.71 KBPDF
Kapital Dəyişiklikləri Haqqında Hesabat (yerləşdirmə tarixi 16.04.2024)
183.11 KBPDF
Faiz Riski (yerləşdirmə tarixi 16.04.2024)
3.67 MBPDF
Cəlb edilmiş maliyyə vəsaitləri 2023-cü ilin sonuna (yerləşdirmə tarixi 18.01.2024)
58.04 KBXLSX
Digər məlumatlar (yerləşdirmə tarixi 17.01.2024)
285.16 KBPDF
Kapital Dəyişiklikləri Haqqında Hesabat (yerləşdirmə tarixi 12.01.2024)
199.83 KBPDF
Faiz Riski (yerləşdirmə tarixi 12.01.2024)
274.61 KBPDF
Kapital Strukturunda Dəyişikliklər Haqqında Hesabat (yerləşdirmə tarixi 12.01.2024)
776.53 KBPDF
Ödəniş Müddətlərinin Bölgüsü Haqqında Hesabat (yerləşdirmə tarixi 12.01.2024)
219.58 KBPDF
Kredit Riski (yerləşdirmə tarixi 12.01.2024)
224.49 KBPDF
Valyuta Riski (yerləşdirmə tarixi 12.01.2024)
220.66 KBPDF
Məfəət və Zərər Haqqında Hesabat (yerləşdirmə tarixi 12.01.2024)
216.17 KBPDF
Likvidlik Riski (yerləşdirmə tarixi 12.01.2024)
217.66 KBPDF
Maliyyə Vəziyyəti Haqqında Hesabat (yerləşdirmə tarixi 12.01.2024)
227.59 KBPDF
Pul Vəsaitlərinin Hərəkəti Haqqında Hesabat (yerləşdirmə tarixi 12.01.2024)
56.75 KBXLSX
Digər məlumatlar (yerləşdirmə tarixi 17.10.2023)
45.70 KBXLSX
Ödəniş Müddətlərinin Bölgüsü Haqqında Hesabat (yerləşdirmə tarixi 16.10.2023)
628.18 KBPDF
Kapital Strukturunda Dəyişikliklər Haqqında Hesabat (yerləşdirmə tarixi 16.10.2023)
281.52 KBPDF
Kapital Dəyişiklikləri Haqqında Hesabat (yerləşdirmə tarixi 13.10.2023)
211.05 KBPDF
Pul Vəsaitlərinin Hərəkəti Haqqında Hesabat (yerləşdirmə tarixi 13.10.2023)
215.78 KBPDF
Maliyyə Vəziyyəti Haqqında Hesabat (yerləşdirmə tarixi 13.10.2023)
214.92 KBPDF
Likvidlik Riski (yerləşdirmə tarixi 13.10.2023)
217.46 KBPDF
Məfəət və Zərər Haqqında Hesabat (yerləşdirmə tarixi 13.10.2023)
216.02 KBPDF
Valyuta Riski (yerləşdirmə tarixi 13.10.2023)
213.41 KBPDF
Kredit Riski (yerləşdirmə tarixi 13.10.2023)
184.51 KBPDF
Faiz Riski (yerləşdirmə tarixi 13.10.2023)
187.18 KBPDF
Faiz Riski (yerləşdirmə tarixi 17.07.2023)
212.70 KBPDF
Kredit Riski (yerləşdirmə tarixi 17.07.2023)
219.09 KBPDF
Valyuta Riski (yerləşdirmə tarixi 17.07.2023)
270.23 KBPDF
Kapital Strukturu və Adekvatlıq Haqqında Hesabat (yerləşdirmə tarixi 17.07.2023)
220.86 KBPDF
Məfəət və Zərər Haqqında Hesabat (yerləşdirmə tarixi 17.07.2023)
214.47 KBPDF
Likvidlik Riski (yerləşdirmə tarixi 17.07.2023)
218.37 KBPDF
Maliyyə Vəziyyəti Haqqında Hesabat (yerləşdirmə tarixi 17.07.2023)
281.53 KBPDF
Kapital Dəyişiklikləri Haqqında Hesabat (yerləşdirmə tarixi 17.07.2023)
224.80 KBPDF
Pul Vəsaitlərinin Hərəkəti Haqqında Hesabat (yerləşdirmə tarixi 17.07.2023)
220.81 KBPDF
Məfəət və Zərər Haqqında Hesabat (yerləşdirmə tarixi 25.04.2023)
281.56 KBPDF
Kapital Dəyişiklikləri Haqqında Hesabat (yerləşdirmə tarixi 25.04.2023)
224.79 KBPDF
Pul Vəsaitlərinin Hərəkəti Haqqında Hesabat (yerləşdirmə tarixi 25.04.2023)
270.87 KBPDF
Kapital Strukturu və Adekvatlıq Haqqında Hesabat (yerləşdirmə tarixi 25.04.2023)
219.41 KBPDF
Likvidlik Riski (yerləşdirmə tarixi 25.04.2023)
218.64 KBPDF
Maliyyə Vəziyyəti Haqqında Hesabat (yerləşdirmə tarixi 25.04.2023)
220.60 KBPDF
Valyuta Riski (yerləşdirmə tarixi 25.04.2023)
215.38 KBPDF
Kredit Riski (yerləşdirmə tarixi 25.04.2023)
187.26 KBPDF
Faiz Riski (yerləşdirmə tarixi 25.04.2023)
187.34 KBPDF
Faiz Riski (yerləşdirmə tarixi 25.01.2023)
336.33 KBXLSX
Digər məlumatlar (yerləşdirmə tarixi 25.01.2023)
212.48 KBPDF
Kredit Riski (yerləşdirmə tarixi 25.01.2023)
219.21 KBPDF
Valyuta Riski (yerləşdirmə tarixi 25.01.2023)
270.43 KBPDF
Kapital Strukturu və Adekvatlıq Haqqında Hesabat (yerləşdirmə tarixi 25.01.2023)
214.68 KBPDF
Likvidlik Riski (yerləşdirmə tarixi 25.01.2023)
218.97 KBPDF
Maliyyə Vəziyyəti Haqqında Hesabat (yerləşdirmə tarixi 25.01.2023)
221.15 KBPDF
Məfəət və Zərər Haqqında Hesabat (yerləşdirmə tarixi 25.01.2023)
225.17 KBPDF
Pul Vəsaitlərinin Hərəkəti Haqqında Hesabat (yerləşdirmə tarixi 25.01.2023)
282.27 KBPDF
Kapital Dəyişiklikləri Haqqında Hesabat (yerləşdirmə tarixi 25.01.2023)
279.57 KBPDF
Kapital Dəyişiklikləri Haqqında Hesabat (yerləşdirmə tarixi 24.10.2022)
224.67 KBPDF
Pul Vəsaitlərinin Hərəkəti Haqqında Hesabat (yerləşdirmə tarixi 24.10.2022)
221.13 KBPDF
Məfəət və Zərər Haqqında Hesabat (yerləşdirmə tarixi 24.10.2022)
218.59 KBPDF
Maliyyə Vəziyyəti Haqqında Hesabat (yerləşdirmə tarixi 24.10.2022)
214.47 KBPDF
Likvidlik Riski (yerləşdirmə tarixi 24.10.2022)
269.94 KBPDF
Kapital Strukturu və Adekvatlıq Haqqında Hesabat (yerləşdirmə tarixi 24.10.2022)
213.00 KBPDF
Kredit Riski (yerləşdirmə tarixi 24.10.2022)
186.48 KBPDF
Faiz Riski (yerləşdirmə tarixi 24.10.2022)
219.08 KBPDF
Valyuta Riski (yerləşdirmə tarixi 24.10.2022)
219.37 KBPDF
Valyuta Riski (yerləşdirmə tarixi 22.07.2022)
186.54 KBPDF
Faiz Riski (yerləşdirmə tarixi 22.07.2022)
213.53 KBPDF
Kredit Riski (yerləşdirmə tarixi 22.07.2022)
468.99 KBPDF
Kapital Strukturu və Adekvatlıq Haqqında Hesabat (yerləşdirmə tarixi 22.07.2022)
215.35 KBPDF
Likvidlik Riski (yerləşdirmə tarixi 22.07.2022)
218.59 KBPDF
Maliyyə Vəziyyəti Haqqında Hesabat (yerləşdirmə tarixi 22.07.2022)
221.13 KBPDF
Məfəət və Zərər Haqqında Hesabat (yerləşdirmə tarixi 22.07.2022)
225.29 KBPDF
Pul Vəsaitlərinin Hərəkəti Haqqında Hesabat (yerləşdirmə tarixi 22.07.2022)
279.16 KBPDF
Kapital Dəyişiklikləri Haqqında Hesabat (yerləşdirmə tarixi 22.07.2022)
288.41 KBPDF
Kapital Dəyişiklikləri Haqqında Hesabat (yerləşdirmə tarixi 22.04.2022)
225.30 KBPDF
Pul Vəsaitlərinin Hərəkəti Haqqında Hesabat (yerləşdirmə tarixi 22.04.2022)
221.08 KBPDF
Məfəət və Zərər Haqqında Hesabat (yerləşdirmə tarixi 22.04.2022)
218.27 KBPDF
Maliyyə Vəziyyəti Haqqında Hesabat (yerləşdirmə tarixi 22.04.2022)
214.63 KBPDF
Likvidlik Riski (yerləşdirmə tarixi 22.04.2022)
468.35 KBPDF
Kapital Strukturu və Adekvatlıq Haqqında Hesabat (yerləşdirmə tarixi 22.04.2022)
213.79 KBPDF
Kredit Riski (yerləşdirmə tarixi 22.04.2022)
186.92 KBPDF
Faiz Riski (yerləşdirmə tarixi 22.04.2022)
219.47 KBPDF
Valyuta Riski (yerləşdirmə tarixi 22.04.2022)
59.65 KBXLSX
Digər məlumatlar (yerləşdirmə tarixi 26.01.2022)
153.86 KBPDF
Valyuta Riski (yerləşdirmə tarixi 26.01.2022)
128.89 KBPDF
Faiz Riski (yerləşdirmə tarixi 26.01.2022)
145.17 KBPDF
Kredit Riski (yerləşdirmə tarixi 26.01.2022)
314.72 KBPDF
Kapital Strukturu və Adekvatlıq Haqqında Hesabat (yerləşdirmə tarixi 26.01.2022)
150.39 KBPDF
Likvidlik Riski (yerləşdirmə tarixi 26.01.2022)
151.97 KBPDF
Maliyyə Vəziyyəti Haqqında Hesabat (yerləşdirmə tarixi 26.01.2022)
152.47 KBPDF
Məfəət və Zərər Haqqında Hesabat (yerləşdirmə tarixi 26.01.2022)
158.04 KBPDF
Pul Vəsaitlərinin Hərəkəti Haqqında Hesabat (yerləşdirmə tarixi 26.01.2022)
193.23 KBPDF
Kapital Dəyişiklikləri Haqqında Hesabat (yerləşdirmə tarixi 26.01.2022)
193.30 KBPDF
Kapital Dəyişiklikləri Haqqında Hesabat (yerləşdirmə tarixi 21.10.2021)
158.22 KBPDF
Pul Vəsaitlərinin Hərəkəti Haqqında Hesabat (yerləşdirmə tarixi 21.10.2021)
152.47 KBPDF
Məfəət və Zərər Haqqında Hesabat (yerləşdirmə tarixi 21.10.2021)
151.97 KBPDF
Maliyyə Vəziyyəti Haqqında Hesabat (yerləşdirmə tarixi 21.10.2021)
150.36 KBPDF
Likvidlik Riski (yerləşdirmə tarixi 21.10.2021)
314.72 KBPDF
Kapital Strukturu və Adekvatlıq Haqqında Hesabat (yerləşdirmə tarixi 21.10.2021)
145.14 KBPDF
Kredit Riski (yerləşdirmə tarixi 21.10.2021)
128.64 KBPDF
Faiz Riski (yerləşdirmə tarixi 21.10.2021)
153.86 KBPDF
Valyuta Riski (yerləşdirmə tarixi 21.10.2021)
153.82 KBPDF
Valyuta Riski (yerləşdirmə tarixi 27.07.2021)
144.34 KBPDF
Kredit Riski (yerləşdirmə tarixi 27.07.2021)
128.52 KBPDF
Faiz Riski (yerləşdirmə tarixi 27.07.2021)
193.41 KBPDF
Kapital Dəyişiklikləri Haqqında Hesabat (yerləşdirmə tarixi 27.07.2021)
319.19 KBPDF
Kapital Strukturu və Adekvatlıq Haqqında Hesabat (yerləşdirmə tarixi 27.07.2021)
149.79 KBPDF
Likvidlik Riski (yerləşdirmə tarixi 27.07.2021)
151.80 KBPDF
Maliyyə Vəziyyəti Haqqında Hesabat (yerləşdirmə tarixi 27.07.2021)
152.38 KBPDF
Mənfəət və Zərər Haqqında Hesabat (yerləşdirmə tarixi 27.07.2021)
158.12 KBPDF
Pul Vəsaitlərinin Hərəkəti Haqqında Hesabat (yerləşdirmə tarixi 27.07.2021)
157.33 KBPDF
Pul Vəsaitlərinin Hərəkəti Haqqında Hesabat (yerləşdirmə tarixi 22.04.2021)
152.42 KBPDF
Mənfəət və Zərər Haqqında Hesabat (yerləşdirmə tarixi 22.04.2021)
151.96 KBPDF
Maliyyə Vəziyyəti Haqqında Hesabat (yerləşdirmə tarixi 22.04.2021)
150.34 KBPDF
Likvidlik Riski (yerləşdirmə tarixi 22.04.2021)
318.81 KBPDF
Kapital Strukturu və Adekvatlıq Haqqında Hesabat (yerləşdirmə tarixi 22.04.2021)
193.27 KBPDF
Kapital Dəyişiklikləri Haqqında Hesabat (yerləşdirmə tarixi 22.04.2021)
145.93 KBPDF
Kredit Riski (yerləşdirmə tarixi 22.04.2021)
128.80 KBPDF
Faiz Riski (yerləşdirmə tarixi 22.04.2021)
154.13 KBPDF
Valyuta Riski (yerləşdirmə tarixi 22.04.2021)
153.86 KBPDF
Valyuta Riski (yerləşdirmə tarixi 25.01.2021)
128.35 KBPDF
Faiz Riski (yerləşdirmə tarixi 25.01.2021)
145.75 KBPDF
Kredit Riski (yerləşdirmə tarixi 25.01.2021)
193.33 KBPDF
Kapital Dəyişiklikləri Haqqında Hesabat (yerləşdirmə tarixi 25.01.2021)
319.17 KBPDF
Kapital Strukturu və Adekvatlıq Haqqında Hesabat (yerləşdirmə tarixi 25.01.2021)
150.71 KBPDF
Likvidlik Riski (yerləşdirmə tarixi 25.01.2021)
151.79 KBPDF
Maliyyə Vəziyyəti Haqqında Hesabat (yerləşdirmə tarixi 25.01.2021)
152.36 KBPDF
Məfəət və Zərər Haqqında Hesabat (yerləşdirmə tarixi 25.01.2021)
157.58 KBPDF
Pul Vəsaitlərinin Hərəkəti Haqqında Hesabat (yerləşdirmə tarixi 25.01.2021)
157.23 KBPDF
Pul Vəsaitlərinin Hərəkəti Haqqında Hesabat (yerləşdirmə tarixi 26.10.2020)
161.87 KBPDF
Məfəət və Zərər Haqqında Hesabat (yerləşdirmə tarixi 26.10.2020)
164.67 KBPDF
Maliyyə Vəziyyəti Haqqında Hesabat (yerləşdirmə tarixi 26.10.2020)
151.59 KBPDF
Likvidlik Riski (yerləşdirmə tarixi 26.10.2020)
188.58 KBPDF
Kapital Strukturu və Adekvatlıq Haqqında Hesabat (yerləşdirmə tarixi 26.10.2020)
132.77 KBPDF
Faiz Riski (yerləşdirmə tarixi 26.10.2020)
145.79 KBPDF
Kredit Riski (yerləşdirmə tarixi 26.10.2020)
146.56 KBPDF
Kapital Dəyişiklikləri Haqqında Hesabat (yerləşdirmə tarixi 26.10.2020)
154.14 KBPDF
Valyuta Riski (yerləşdirmə tarixi 26.10.2020)
132.89 KBPDF
Faiz Riski (yerləşdirmə tarixi 24.07.2020)
170.58 KBPDF
Valyuta Riski (yerləşdirmə tarixi 24.07.2020)
145.54 KBPDF
Kredit Riski (yerləşdirmə tarixi 24.07.2020)
146.06 KBPDF
Kapital Dəyişiklikləri Haqqında Hesabat (yerləşdirmə tarixi 24.07.2020)
189.42 KBPDF
Kapital Strukturu və Adekvatlıq Haqqında Hesabat (yerləşdirmə tarixi 24.07.2020)
150.82 KBPDF
Likvidlik Riski (yerləşdirmə tarixi 24.07.2020)
164.55 KBPDF
Maliyyə Vəziyyəti Haqqında Hesabat (yerləşdirmə tarixi 24.07.2020)
162.31 KBPDF
Məfəət və Zərər Haqqında Hesabat (yerləşdirmə tarixi 24.07.2020)
157.12 KBPDF
Pul Vəsaitlərinin Hərəkəti Haqqında Hesabat (yerləşdirmə tarixi 24.07.2020)
154.99 KBPDF
Pul Vəsaitlərinin Hərəkəti Haqqında Hesabat (yerləşdirmə tarixi 27.04.2020)
161.74 KBPDF
Məfəət və Zərər Haqqında Hesabat (yerləşdirmə tarixi 27.04.2020)
164.44 KBPDF
Maliyyə Vəziyyəti Haqda Hesabat (yerləşdirmə tarixi 27.04.2020)
150.23 KBPDF
Likvidlik Riski (yerləşdirmə tarixi 27.04.2020)
188.44 KBPDF
Kapital Strukturu və Adekvatlıq Haqqında Hesabat (yerləşdirmə tarixi 27.04.2020)
146.31 KBPDF
Kapital Dəyişiklikləri Haqqında Hesabat (yerləşdirmə tarixi 27.04.2020)
170.23 KBPDF
Valyuta Riski (yerləşdirmə tarixi 27.04.2020)
133.10 KBPDF
Faiz Riski (yerləşdirmə tarixi 27.04.2020)
145.64 KBPDF
Kredit Riski (yerləşdirmə tarixi 27.04.2020)
169.45 KBPDF
Valyuta Riski (yerləşdirmə tarixi 31.01.2020)
171.42 KBPDF
Pul Vəsaitlərinin Hərəkəti Haqqında Hesabat (yerləşdirmə tarixi 31.01.2020)
162.51 KBPDF
Məfəət və Zərər Haqqında Hesabat (yerləşdirmə tarixi 31.01.2020)
168.18 KBPDF
Maliyyə Vəziyyəti Haqda Hesabat (yerləşdirmə tarixi 31.01.2020)
132.71 KBPDF
Faiz Riski (yerləşdirmə tarixi 31.01.2020)
247.95 KBPDF
Kapital Dəyişiklikləri Haqqında Hesabat (yerləşdirmə tarixi 31.01.2020)
265.62 KBPDF
Kapital Strukturu və Adekvatlıq Haqqında Hesabat (yerləşdirmə tarixi 31.01.2020)
140.68 KBPDF
Kredit Riski (yerləşdirmə tarixi 31.01.2020)
150.18 KBPDF
Likvidlik Riski (yerləşdirmə tarixi 31.01.2020)
Hörmətli istifadəçi

Azərbaycan Respublikasında fiziki şəxslərin problemli kreditlərinin həlli ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanına uyğun olaraq, fiziki şəxslərin xarici valyutada əsas kredit borclarının devalvasiya ilə bağlı manatla artmış hissəsi ilə əlaqədar Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası tərəfindən hazırlanmış güzəşt kalkulyatoru

Kalkulyatora daxil olSayta davam et

Approve your information

Type of Card

MasterCard Gold Miles

Card currency

AZN

Card term

2 years

Order type

Usual

Member of Azal Miles program ( if have )

1345673

Take in branch

Head office (Hasan Əliyev st.131A)

Name

Javid

Surname

Guseinov

Patronymic

Samir

Gender

Male

Personal code (You will need it for identification)

1345673

Registration address

13 OGLETHORPE ROAD, , CAMEX LLC / A163050

Workplace

Premium Bank

Position

Manager

Source of income

1000 AZN

Mobile number

+994 70 400 20 45