Тарифы

Вид операции

Национальная валюта

Иностранная валюта

Гарантийные операции по:

 

 

Открытие гарантий

100-200 AZN

100-200 USD/EUR

Увеличение суммы гарантии (начисляется на увеличенную сумму) мин. 

                          0,15%                    

100 AZN

                                        0,15%                                

100 USD/EUR

Авизование гарантии
мин.

0,1%
100 AZN

0,1%
100 USD/EUR

Прием и проверка документов, принятых по гарантии

50 AZN

50 USD/EUR

Оплата по гарантии
мин.

0,2%
200 AZN

0,2%
200 USD/EUR

Аннулирование гарантии

100 AZN

100 USD/EUR

Изменение условий гарантии

100 AZN

100 USD/EUR

Подтверждение гарантии Банком или открытие гарантии под контр-гарантию

0,3%
100 AZN

0,3%
100 USD/EUR

Процентная ставка по кредитной линии для открытия необеспеченной гарантии

по договоренности

по договоренности

Примечание:  Комиссии с других банков удерживается с клиента дополнительно.                                                                                                                        

Документальные аккредитивные операции:

 

 

Открытие аккредитива: 
- до 1 000 000 USD                        

мин.              

макс.                                                  

- больше 1 000 000 USD

0,2%


80 AZN                  

300 AZN

по договоренности

0,2%


80 USD/EUR                      

300 USD/EUR

Перевод аккредитива в авизо 
мин.

0,1%
100 AZN

0,1%
100 USD/EUR

Утверждение аккредитива

по договоренности

Увеличение аккредитива и перевод его в авизо                                     мин.

                           0,15%
100 AZN

                                       0,15%
100 USD/EUR

Оплата по аккредитиву 
мин. 
макс.

0,2%
100 AZN
500 AZN

0,2%
100 USD/EUR
500 USD/EUR

Проверка документов и их отправка 
мин. 
макс.

0,15%
100 AZN
500 AZN

0,15%
100 USD/EUR
500 USD/EUR

Изменение условий, перевод в авизо или изменение условий аккредитива 
(за исключением увеличения)

150 AZN

150 USD/EUR

Aннулирование аккредитива

200 AZN

200 USD/EUR

Процентная ставка кредитной линии Банка для открытия необеспеченного аккредитива

по договоренности

_

Примечание:  Комиссии с других банков удерживается с клиента дополнительно.                                                                                                                        

Отправка по электронной почте док. оперций   (каждая отправка)

50 AZN

_

Hörmətli istifadəçi

Azərbaycan Respublikasında fiziki şəxslərin problemli kreditlərinin həlli ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanına uyğun olaraq, fiziki şəxslərin xarici valyutada əsas kredit borclarının devalvasiya ilə bağlı manatla artmış hissəsi ilə əlaqədar Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası tərəfindən hazırlanmış güzəşt kalkulyatoru

Kalkulyatora daxil olSayta davam et