Daxili Komitələr

 

Audit Komitəsi - Bankın Audit Komitəsi üç nəfər üzvdən ibarətdir. Komitənin üzvləri Müşahidə Şurası tərəfindən 3 ildən çox olmayan müddətə seçilir. Müşahidə Şurası Komitənin üzvlərindən birini Komitənin sədri təyin edir. Audit Komitəsinin üzvlərinin əmək haqqı muzdlu formasında Müşahidə Şurası tərəfindən təyin edilir. Audit Komitəsi bankın strategiyasını və audit siyasətini müəyyən edir, daxili nəzarət sisteminin təkmilləşdirilməsinə dair Müşahidə Şurasına təkliflər verir,  Mərkəzi Bankın normativ xarakterli aktları ilə nəzərdə tutulmuş digər səlahiyyətləri həyata keçirir.

Audit Komitəsinin tərkibi:


Fərhad Adil oğlu Baxşəliyev - Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “İnzibati İdarəetmə” fakültəsini “iqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsi” ixtisası üzrə magist dərəcəsi ilə bitirmişdir.12 aprel 2016-cı il tarixindən etibarən Audit komitəsinin sədridir.

Email: [email protected]

Telefon: +994124048000


Mardovskaya Marina Mixaylovna – 1987-1992-ci il tarixlərində Azərbaycan Dövlət İqtisad İnstitutunu “Mühasibat Uçotu və təsərrüfat fəaliyyətinin təhlili” fakültəsini, 2003-2007-ci il tarixlərində Milli Aviasya Akademiyasını İqtisadçı ixtisası üzrə bitirmişdir. 10 oktyabr 2013-cü il tarixindən etibarən Audit komitəsinin üzvüdür.

Email: [email protected]

Telefon: +994124048000


Zaur İbrahim oğlu Nəsirov - 1995-2000-ci il tarixlərində Azərbaycan İqtisadiyyat Üniversitetini “İqtisadçı”ixtisası ilə bitirmişdir. 29 avqust 2014-cü il tarixindən etibarən Audit komitəsinin üzvüdür.

Email: [email protected]

Telefon: +994124048000

Hörmətli istifadəçi

Azərbaycan Respublikasında fiziki şəxslərin problemli kreditlərinin həlli ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanına uyğun olaraq, fiziki şəxslərin xarici valyutada əsas kredit borclarının devalvasiya ilə bağlı manatla artmış hissəsi ilə əlaqədar Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası tərəfindən hazırlanmış güzəşt kalkulyatoru