Reference to the embassy

We would like to inform you that the online letter is provided on the basis of the valid account.

Full name
Front side identity card
Back side identity card
Choose account type
Required place
Name of the embassy
Consulate name
E-mail
Contact number
Filialda verilməsi

Congratulations!

Your card order has been sent!

Your card order has been sent!(extra order)

Send new one
Reference to the embassy - Premium Bank

Silahlı Qüvvələrə dəstək ol!

Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinə Yardım Fondu Azərbaycan Prezidentinin 2002-ci il 17 avqust tarixli Fərmanı ilə yaradılıb. Siz hüquqi və fiziki şəxs olaraq Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələrinə dəstək məqsədilə Fonda könüllü şəkildə köçürmə edə bilərsiniz. Köçürülən vəsaitlər Azərbaycan ordusunun maddi-texniki bazasının, hərbi qulluqçularımızın sosial müdafiəsinin daha da gücləndirilməsinə sərf edilir.